Retouren en annuleren

Bij Proteco Nederland kunt u een artikel binnen 14 dagen ruilen of retourneren. Voorwaarde is dat de verpakking van het product compleet, ongeopend en onbeschadigd is. Retourzendingen die hier niet aan voldoen zijn uitgesloten van retourname. Indien aan deze voorwaarde voldaan is krijgt u het volledige bedrag per omgaande retour.

Proteco Nederland vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief de eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u de herroeping meldt. Tenzij Proteco Nederland aanbiedt het product zelf af te halen, wachten wij met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Proteco Nederland gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

Uitzonderingen

Artikelen die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn zijn uitgesloten van retournering of restitutie.

Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd heeft u als consument het recht om het product te beoordelen en te proberen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat u het geleverde product mag uitpakken en zo nodig mag inschakelen en gebruiken zoals u dat in de winkel ook zou mogen. Zolang u als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het product weliswaar proberen, echter NIET gebruiken. Hier wordt streng op gecontroleerd bij een eventuele retournering.

Retourprocedure

Om uw aankoop aan te melden voor retournering dient u ons een e-mail te sturen voor een ‘Retour/Garantie (RMA) aanvraag’. Hier dient u precies te omschrijven wat de klachten zijn.
Zodra de aanvraag is afgerond zal de retour afdeling van Proteco Nederland binnen één werkdag contact met u opnemen of u instructies geven voor het versturen van het product.

  • Let op: Producten zonder retouracceptatie zullen niet in behandeling genomen worden

U bent zelf altijd verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens het transport. Wij adviseren derhalve dat u voor een transportverzekering zorgt indien u een pakketjes aan ons retourneert. Tevens zijn alle retourkosten voor uw rekening. Ongefrankeerde zendingen, zendingen onder rembours of zendingen zonder geldig RMA nummer worden ten allen tijden geweigerd.

Het product is defect geleverd (D.O.A.)

Een D.O.A. (Dead ON Arrival) product is een product dat binnen een week na ontvangst defect is/gaat. Hierbij geldt dat het product binnen 8 dagen na ontvangst weer in bezit dient te zijn van Proteco Nederland. U krijgt, indien het defect onder garantie valt en het defect niet is veroorzaakt door u een zelfde artikel retour gezonden.

U kunt hiervoor een RAM aanvraag indienen door zoals hiervoor is beschreven. Wij verzoeken u het pakket voldoende te frankeren. Pakketten die niet of onvoldoende gefrankeerd zijn worden niet geaccepteerd en gaan via de koerier retour afzender. Het risico van verzending is geheel voor rekening van de afzender.

Een goede uitgebreide klachtenomschrijving bij het aanmelden van uw RAM voorkomt onnodige vertraging bij de afhandeling.

NB: Denkt u er a.u.b. aan om het product, indien mogelijk, in de originele verzendverpakking te retourneren. Verpakt u de producten goed om transportschade te voorkomen.