Veiligheid

Alle Proteco systemen voldoen aan de huidige veiligheidsnormen in de naleving van de Europese richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit, laagspanning, machine richtlijnen en R&TTE.

Proteco systemen worden regelmatig getest op basis van steekproeven op alle productie en assemblage stappen door Proteco’s interne kwaliteitscontrole. Bovendien, wanneer de assemblage is voltooid, wordt elk systeem een voor een gevoed en getest als finale check.

Producten certificaten zijn gevalideerd door testen welke zijn uitgevoerd door een certificeringsinstantie met internationale erkenning.

RTT&E

1995/5/CE

EN 60950-1
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 220-2

Directive BT

2006/95/CE

EN 60335-1
EN 60335-2-103

Directive EMC

2004/108/CE

EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Directive Machine

2006/42/CE

EN 12453
EN 12445
EN 13241